Không gian nội thất và ngoại thất

Đừng nghĩ rằng bạn cần quan tâm mỗi ý kiến cho  tất cả các phần trong kế hoạch của bạn. Chỉ cần có một đánh giá cao triết lý này có thể tạo điều kiện cho bạn để tạo ra những ý tưởng mới và tăng cường cảm hứng của bạn. garden.vn giới thiệu các hình ảnh được thiết kế bởi   Nicholas Serrano một sinh viên kiến trúc cảnh quan. Nicholas Serrano khám phá mối tương quan giữa các phòng nội thất và ngoại thất.